USAID mbështet me 160 bursa studentët e Kosovës

2 February, 2014 | 8:53 am

Në Universitetin Publik “Haxhi Zeka” në Pejë, me datë 03.02.2014,në ora 14:30, do te bëhet prezantimi i programit të USAID-it për studime master në SHBA.

 

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillim Ndërkombëtar USAID në Kosovë i fton të gjithë të interesuarit e  ardhshëm të nivelit të shkallës së studimeve master të aplikojnë nëpërmjet kësaj thirrje të hapur për aplikim. USAID-i do të mbulojë të gjitha shpenzimet.

 

Mbështetja parashikuar është një minimum prej 160 bursa për gradën master bazë në SHBA në sundimin e ligjit. thuhet në faqen e studenteve të Pejës.

 

USAID-i organizon në të gjithë Kosovën,  një seri veprimtarish publike për të informuar studentët e ardhshëm për programin e ri të USAID-it për arsimin e lartë dhe mundësi për të aplikuar për bursë. Stafit USAID-it do të vijë dhe të informojë nxënësit në komunën tuaj në lidhje me këtë program të ri . Kjo do të ishte një mundësi e mirë për aplikantët e mundshëm për të bërë pyetje në këtë drejtim .

 

 

 
Ndalohen të gjitha shkrimet dhe komentet që përmbajnë gjuhë diskriminuese,denigruese, të urrejtjes apo të nxitjes së veprimeve penale