Një analizë jo e detajuar në lidhje me projektligji-n për Arsimin e Lartë në Kosovë

31 July, 2015 | 12:04 pm

Ky ligj vjen pas një procesi shumë të gjatë diskutimi  me të gjithë grupet e interesit. Sepse është zgjidhja e duhur për arsimin në vend, i jep mundësi sistemit të ecë dhe të bëhet i konkurrueshmë me sistemet e Bashkimit Europian, u jep autonomi të zgjeruar institucioneve të arsimit të lartë në këndvështrimin administrativ dhe financiar i përgjigjet mësë miri tregut, modernizon qeverisjen e institucioneve me një strukturë më funksionale dhe administrative se e sotmja dhe mbështetja e qartë administrative. U jep mundësi studentëve drejt arsimit të lartë me dijet dhe sigurinë, që sistemi u jep mbrapsht mundin dhe energjinë. Për këtë mjafton të përmend një fakt që drejtori i Përgjithshëm i Komisionit Europian për Arsimin dhe Kulturën u shpreh që ky ligj është një përgjigje sistematike për problemet që ka arsimi jo vetëm në Kosovë, por edhe në Europë

/Ramë Hajraj /
Ndalohen të gjitha shkrimet dhe komentet që përmbajnë gjuhë diskriminuese,denigruese, të urrejtjes apo të nxitjes së veprimeve penale