17

Lkssh: Rezultatet nga garat e Basketbollit dhe Shahut (

Me datë 23 Prill, u zhvilluan garat komunale të sportit shkollor në Basketboll konkurrenca e vajzave si dhe garat në Shah.

Sipas sekretarit të Lkssh, Jakup Kaspolli, ekipet fituese përfaqësojnë Komunën e Pejës, në garat ndërkomunale të regjionit të Pejës. Më të suksesshmit të garave u shpërblyen me çertifikata dhe kupa.

Me 25 Prill, në ora 11:00, do të vazhdojnë garat në Basketboll në konkurrencën e djemve për shkollat e mesme të larta.
Rezultatet e takimeve ishin:

Basketboll – SHMU:
“Xhemal Kada “–“Ramiz Sadiku “ 12:21
“Ramiz Sadiku – “Dardania” 18:10 (Kampione – Ramiz Sadiku)

SHML:
“Bedri Pejani” – “Euro schooll” 11:08

SHAH – SHMU
“7 Shtatori “– “Dardania” o3 : o1
“28 Nëntori”- 7 Shtatori o4: o2
Kampione – 28 Nëntori

SHML:
“Shaban Spahija” – “Euro school” o3:o2 (Kampione: Shaban Spahija)

Ndalohen të gjitha shkrimet dhe komentet që përmbajnë gjuhë diskriminuese,denigruese, të urrejtjes apo të nxitjes së veprimeve penale