Liga-Nder-Komunale

LIGA NDËR-INSTITUCIONALE E FUTBOLLIT TE VOGËL

E SHTUNË me 27.12.2014
Nr Ora Ekipi A Ekipi B Rezultati
1 17.00 Komuna Hidrodrini
2 17.45 Dukagjini Qendra Paraburgimit
3 18.30 ATK Arsimi
GJIROJA E PARË
E DIELE me 28.12.2014
Nr Ora Ekipi A Ekipi B Rezultati
1 17.00 Policia FSK
2 17.45 Biraria SHPK – Devolli Corporation
3 18.30 Elkosi PTK- PK
Zhvillimi i ndeshjeve : Palestra e Sporteve ,,Karagaç’’

Ndalohen të gjitha shkrimet dhe komentet që përmbajnë gjuhë diskriminuese,denigruese, të urrejtjes apo të nxitjes së veprimeve penale