Thursday, 23 March 2017

Këtu mund të gjeni informatat kontaktuese të bizneseve, ndërmarrjeve dhe institucioneve që veprojnë në Pejë. Na kontaktoni në [email protected] për të listuar biznesin tuaj këtu.

AUTO TAXI Zhujë Selmani, Pejë
044/327 604
049/862 671
Beka Pejë
039/428 639
044/327 286
049/327 286
Taxi – BeniCity
049-199-881
Taxi – Royal
049-364-364
044-364-364
Taxi – Njaci
049-394-888
044-394-888