Thursday, 23 March 2017

Këtu mund të gjeni informatat kontaktuese të bizneseve, ndërmarrjeve dhe institucioneve që veprojnë në Pejë. Na kontaktoni në [email protected] për të listuar biznesin tuaj këtu.

Mobil Shop PUPI-1 çarshia e gjatë Pejë
044/141/571
049/141/571
Mobil Shop Astriti
049-673-392
045-679-444
NAKI
044/118/844