Thursday, 23 March 2017

Këtu mund të gjeni informatat kontaktuese të bizneseve, ndërmarrjeve dhe institucioneve që veprojnë në Pejë. Na kontaktoni në [email protected] për të listuar biznesin tuaj këtu.

LAS VEGAS A. Qelaj nr. 35
044/349 062
049/349 062
Magra Austria Hotel Bogë, Rugovë Pejë
049/642-514
044/122-406
049/122-424
Burri Boge
044/420638
Ke Luani Boge
044/198602
Dardani ski Boge
039/+37744275489
Berati Boge
+37744/151565
GURRA Boge—Rugovë
+37744/278035
Rugova camp Shtypeq i madh – Rugovë
+37744281608
Gryka Shtypeq i madh -Rugovë
+37744/148348