Thursday, 23 March 2017

Këtu mund të gjeni informatat kontaktuese të bizneseve, ndërmarrjeve dhe institucioneve që veprojnë në Pejë. Na kontaktoni në [email protected] për të listuar biznesin tuaj këtu.

Mobile Dekor Dardani 2 Tahir Shala Nr. 11
044/275-656
049/275-656
Mobileria Kaliqani Kosovë, Rruga Zhuj Selmani 3000 Pejë
045 542 439