Thursday, 23 March 2017

Këtu mund të gjeni informatat kontaktuese të bizneseve, ndërmarrjeve dhe institucioneve që veprojnë në Pejë. Na kontaktoni në [email protected] për të listuar biznesin tuaj këtu.

Treing Engineering Studio Rr. Emrush Myftari, Nr.221, Pejë
044 348919
049 881290
049 248 342
049 233 337
Kela Pejë
044/407 579
049/407 579
044/394 094
MURIQI KOMANDANT Pejë
044/669 439
044/353 053
SHALA Pejë
044/134 926
049/134 926
Altin fassada Pejë
044/146 485
044/263 464
044/305 740
Arbëri Loxhë - Pejë
044/179 755
049/179 755
ARBËRI Logjë Pejë
044/179 755
BETONITA Treboviq - Pejë
044/125 361
049/125 361
N.SH.N. ”ADE” Rruga: Eliot Engel, Nr:111, Pejë Pejë,
044348919
CTA Pjetër Bogdani Nr 26 Pejë, 30000
039 432 577
Betonita Treboviq, Pejë Pejë, 30000
+377 44 138038