Thursday, 23 March 2017

Këtu mund të gjeni informatat kontaktuese të bizneseve, ndërmarrjeve dhe institucioneve që veprojnë në Pejë. Na kontaktoni në [email protected] për të listuar biznesin tuaj këtu.

044 253 398
045 251 918
049 499 555
METODIKA Pejë
044/277 971
044/296 808
INSTRUKTOR Pejë
044/348 874
FLAKRONI Rr. P.K. Albani nr.9 30000 Pejë
044/188-132
Auto Shkolla LUMI Bill Klinton Nr.81 30000 Pejë
044/152-007