Thursday, 23 March 2017

Këtu mund të gjeni informatat kontaktuese të bizneseve, ndërmarrjeve dhe institucioneve që veprojnë në Pejë. Na kontaktoni në [email protected] për të listuar biznesin tuaj këtu.

Kujtimi Sheshi Haxhi Zeka pn 30000 Pejë
377 (0) 44 133 825
Edona Qarshija e Gjate – Kompleksi Burma 30000 Pejë
377 (0) 44 739 669
Te Gazi Eliot Engel, p.n. 30000 Pejë
377 (0) 44 190 091
E-Bani Sheshi Haxhi Zeka p.n. 30000 Peje
+377 (0) 44 240 430
Valuta Rr. Qarshia e gjatë , p.n. 30000 Pejë
+377 (0) 44 137 568
Indriti Eliot Engel, p.n. 30000 Pejë
+377 (0) 44 282 802