Sunday, 26 March 2017

Motel Restaurant Gryka

Rruga Pejë-Rugovë, kilometri i 13-të Pejë

Telefoni:
+377 044 148-348
+377 044 732-771
+386 049 421 152